ACTIEVOORWAARDEN

Algemeen
1. ‘Oranjerie Op De Schop Prijzenfestival‘ winactie (hierna: de Actie) wordt aangeboden door: winkelcentrum De Oranjerie.
2. De looptijd van de Actie is van 20 oktober 2018 tot en met 16 november 2018. In deze periode vindt de Actie plaats.

Actie en deelname
3. Aan de Actie kan worden deelgenomen door alle bezoekers van winkelcentrum De Oranjerie.
4. Elke bezoeker ontvangt bij besteding van €10,- een flyer met daarop een unieke code.
5. Met deze code kan er via de website: www.winkelcentrumoranjerie.nl/opdeschop gekeken worden of er prijs is.
6. De deelnemer voert de code en e-mailadres in en ziet meteen of hij of zij prijs heeft.
7. Via de aantoonbare bevestiging die wordt gestuurd naar het mailadres kan de prijs opgehaald worden in de desbetreffende winkel tot en met 24 november 2018.
8. De prijs inwisselen voor geld is niet mogelijk.
9. Tijdelijke of vaste medewerkers van winkels in het winkelcentrum zijn uitgesloten van deelname.

Medewerking/privacy
10. De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De winnaarontvangt hiervoor geen vergoeding.

Aansprakelijkheid
11. Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan winkelcentrum De Oranjerie via, oranjerie@fpw.nl waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen.
12. Winkelcentrum De Oranjerie is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

Slotbepalingen
13. Winkelcentrum De Oranjerie behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
14. Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico.
15. Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht.
16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door winkelcentrum DeOranjerie.
17. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details